Hướng dẫn phân biệt phí quản lý chung cư và phí bảo trì chung cư

Hướng dẫn phân biệt phí quản lý chung cư và phí bảo trì chung cư

Phí quản lý chung cư và phí bảo trì chung cư là hai khoản phí khác nhau, hoàn toàn độc lập và được sử dụng cho các mục đích khác nhau nhưng không ít người vẫn nhầm lẫn hai khoản phí này là một.

I. PHÍ BẢO TRÌ CHUNG CƯ LÀ GÌ? MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

“Phí bảo trì là khoản phí dùng để phục vụ cho công tác bảo trì phần sở hữu chung theo quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư”

Theo Điều 6 Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư:

“Bảo trì nhà chung cư bao gồm việc duy tu bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, sửa chữa vừa và sửa chữa lớn nhà chung cư nhằm duy trì chất lượng của nhà chung cư. Việc bảo trì được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2006/TT-BXD ngày 24/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng.”

Phí quản lý chung cư và phí bảo trì chung cư mặc dù rất dễ gây nhầm lẫn nhưng vẫn có những điểm khác biệt rõ rệt mà chúng ta có thể nhận thấy ngay.

II. PHÍ QUẢN LÝ CHUNG CƯ LÀ GÌ? MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

“Phí quản lý vận hành nhà chung cư (phí quản lý chung cư) là khoản phí để phục vụ cho hoạt động quản lý, vận hành tòa nhà chung cư.”

Theo Khoản 1 Điều 17 Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng quy định rõ:

“Kinh phí quản lý vận hành phần sở hữu chung nhà chung cư bao gồm:

(a) Chi phí cho doanh nghiệp vận hành nhà chung cư; điều khiển hoạt động của hệ thống trang thiết bị và nhân công thực hiện các dịch vụ cho nhà chung cư; các chi phí sử dụng năng lượng, nhiên liệu, vật liệu, duy tu bảo dưỡng thường xuyên và các chi phí khác để đảm bảo hoạt động của máy móc, thiết bị (như thang máy, máy bơm và máy móc, thiết bị khác) thuộc phần sở hữu chung trong nhà chung cư;

(b) Chi phí phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Ban quản trị và các chi phí hợp lý khác phục vụ cho hoạt động của Ban quản trị.”

Như vậy, phí quản lý vận hành chung cư và phí bảo trì chung cư là hai khoản phí khác nhau, hoàn toàn tách biệt và được sử dụng cho các mục đích khác nhau. Chủ đầu tư (trong giai đoạn chưa có Ban quản trị) và Ban quản trị (sau khi được thành lập) có trách nhiệm lập hai tài khoản riêng cho từng khoản phí này.

Ngoài ra, mỗi tài khoản này sẽ được quản lý theo các cơ chế riêng. Cụ thể, Ban quản trị quản lý kinh phí bảo trì theo hình thức đồng chủ tài khoản (gồm Trưởng Ban quản trị và một thành viên được Ban quản trị cử ra) nhằm quản lý, sử dụng kinh phí này theo đúng quy định của pháp luật. Khoản tiền lãi phát sinh mỗi kỳ sẽ được bổ sung vào kinh phí bảo trì.

Theo quy định Luật Nhà ở hiện hành, chủ thể tạm thời quản lý, sử dụng phí bảo trì chung cư là Chủ đầu tư; sau đó, khoản phí này được bàn giao sang Ban quản trị.

* Trường hợp Chủ đầu tư vi phạm trách nhiệm bàn giao phí bảo trì nhà chung cư sẽ bị xử lý theo Nghị định số 139/2017/NĐ-CP thông qua các chế tài sau đây:

  • Xử phạt vi phạm hành chính: Chủ đầu tư sẽ bị phạt tiền từ 100 triệu đến 150 triệu do không bàn giao, chậm bàn giao, bàn giao không đầy đủ hoặc bàn giao không đúng đối tượng nhận kinh phí bảo trì và biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm này là Chủ đầu tư bị buộc bàn giao ngay phí bảo trì cho Ban quản trị.
  • Trong trường hợp Chủ đầu tư không bàn giao phí bảo trì nhà chung cư hoặc bàn giao không đầy đủ, không đúng hạn, Ban quản trị có quyền đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố nơi có nhà chung cư yêu cầu Chủ đầu tư bàn giao. Nếu quá thời hạn 15 ngày ra văn bản yêu cầu, Chủ đầu tư vẫn không thực hiện thì đơn vị này có trách nhiệm ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi.

III. VỀ NGUỒN ĐÓNG GÓP

Phí quản lý chung cư được xác định và đóng theo định kỳ (theo tháng, quý, năm) bởi các chủ sở hữu hoặc người sử dụng diện tích riêng trong nhà chung cư trên cơ sở tính đủ, tính đúng các chi phí, một phần lợi nhuận với định mức hợp lý để quản lý, vận hành nhà chung cư.

Phí bảo trì chung cư là khoản chi phí cố định được xác định bằng 2% giá trị căn hộ (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Trong trường hợp phí bảo trì đã hết hoặc không đủ để bảo trì phần sở hữu chung thì các chủ sở hữu căn hộ có trách nhiệm đóng góp thêm một khoản tương ứng với phần diện tích thuộc sở hữu riêng.

>> Xem thêm: Phí bảo trì chung cư là gì? Những thắc mắc liên quan đến phí bảo trì chung cư.

Tin Liên Quan

Gọi điện SMS Chỉ Đường